Oziway - The Australian Way

Wiadomości

Business Contact and other changes Kontakt biznesowy i inne zmiany

niedziela, 16 czerwca 2019 21:09:05 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Business Contact and other changes.
We have been working really hard to bring to you the new version of the Business Contacts.
Click to see the full list
Kontakt biznesowy i inne zmiany.
Pracujemy naprawdę ciężko, aby przynieść wam nową wersję kontaktów biznesowych.
Kliknij, aby zobaczyć pełną listę
Czytaj dalej

communicate all over the world in your language komunikować się na całym świecie w swoim języku

wtorek, 4 czerwca 2019 09:20:42 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Communicate all over the world in your language Komunikuj się na całym świecie w swoim języku Czytaj dalej

Business Contacts visual changes and other enhancements Zmiany wizualne kontaktów biznesowych i inne ulepszenia

niedziela, 2 czerwca 2019 20:00:23 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Business Contacts visual changes and other enhancements Zmiany wizualne kontaktów biznesowych i inne ulepszenia Czytaj dalej

Mobile app enhancements and other small changes Ulepszenia aplikacji mobilnej i inne niewielkie zmiany

niedziela, 26 maja 2019 19:45:28 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Mobile app enhancements and other small changes Ulepszenia aplikacji mobilnej i inne niewielkie zmiany Czytaj dalej

Do you need a Product or Service? Potrzebujesz produktu lub usługi?

poniedziałek, 20 maja 2019 19:42:58 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Do you need a Product or Service? Potrzebujesz produktu lub usługi? Czytaj dalej
Enhancements - translation of messages between users speaking different languages Ulepszenia-tłumaczenie wiadomości między użytkownikami mówiących w różnych językach Czytaj dalej

Another short week with just a few translation enhancements Kolejny krótki tydzień z kilkoma ulepszeniami tłumaczeniowymi

niedziela, 12 maja 2019 19:30:56 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Enhancements including changes to Sales Techniques Ulepszenia, w tym zmiany w technikach sprzedaży

niedziela, 5 maja 2019 19:23:47 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Enhancements including changes to Sales Techniques Ulepszenia, w tym zmiany w technikach sprzedaży Czytaj dalej

A very short week, so not many enhancements Bardzo krótki tydzień, więc nie wiele ulepszeń

niedziela, 28 kwietnia 2019 19:17:11 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
A very short week, so not many enhancements Bardzo krótki tydzień, więc nie wiele ulepszeń Czytaj dalej

Various enhancements incl Withdrawal Request module Różne ulepszenia, w tym moduł żądania wypłaty

niedziela, 21 kwietnia 2019 19:12:42 Europe/Warsaw · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Various enhancements incl Withdrawal Request module Różne ulepszenia, w tym moduł żądania wypłaty Czytaj dalej
  Loading...