Wiadomości

We are looking for partners in new countries Szukamy partnerów w nowych krajach

06.04.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Do you want to be a partner of the Oziway community?

DO you want to help in the introduction of Oziway to people in your country?

If the answer is YES, then there are 2 options:

1) be our Promoter and start promoting our platform, start signing up other Sellers and Promoters, and earn a commission. Have a look at how our platform works, read the Help section.

2) Become our exclusive partner, do the marketing of Oziway in your country and share in the profits. Contact us.

In any case, we want to work with you!

Czy chcesz być partnerem społeczności Oziway?

Chcesz pomóc w wprowadzeniu Oziway do ludzi w Twoim kraju?

Jeśli odpowiedź brzmi tak, to są 2 opcje:

1) być naszym promotorem i rozpocząć promowanie naszej platformy, rozpocząć rejestrację innych sprzedawców i promotorów, i zarobić prowizję. Sprawdź, jak działa nasza platforma, przeczytaj sekcję pomoc.

2) Zostań naszym wyłącznym partnerem, czy Marketing Oziway w swoim kraju i udział w zyskach. Skontaktuj się z nami.

W każdym razie chcemy pracować z Tobą!

  Ładowanie...