Wiadomości

Further enhancements added, oziway.com.co launched Dodano dodatkowe ulepszenia, oziway.com.co

14.04.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Further enhancements added, oziway.com.co launched

- Transport costs can now be added to the offer by the Seller
- Ability to post an online service has been added
- A user signs up and receives a store automatically
- Messenger now accepts attachments (errors corrected)
- Oziway.com.co launched
- Products that are imported (using a URL) can now be edited after the import is completed.
- Product import page - ability to add a prefix and suffix to title and a suffix to the description.
Dodano dodatkowe ulepszenia, oziway.com.co

-Koszty transportu mogą być teraz dodawane do oferty przez sprzedającego
-Dodano możliwość publikowania usługi online
-Użytkownik zarejestruje się i otrzyma sklep automatycznie
-Messenger akceptuje teraz załączniki (poprawione błędy)
-Oziway.com.co rozpoczęła
-Produkty, które są importowane (przy użyciu adresu URL) można teraz edytować po zakończeniu importowania.
-Strona importu produktu-możliwość dodania prefiksu i przyrostka do tytułu i przyrostka do opisu.
  Ładowanie...