Wiadomości

Enhancements including changes to Sales Techniques Ulepszenia, w tym zmiany w technikach sprzedaży

05.05.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Enhancements including changes to Sales Techniques

- Sales Techniques, bug fix (while saving the article)
- Promoter now has access to the TFM to see transactions being fulfilled that were initiated by the Promoter
- RMA / Return Materials Authorization module for returns and refunds
- User signs up and automatically receives an active store
- User can now pay for an order using funds from his wallet
- Online payments are now sold by the Oziway company. We take your safety very seriously
Ulepszenia, w tym zmiany w technikach sprzedaży

-Techniki sprzedaży, Bug fix (podczas zapisywania artykułu)
-Promotor ma teraz dostęp do TFM, aby sprawdzić, czy transakcje zostały zrealizowane, które zostały zainicjowane przez Promotora
-Moduł autoryzacji zwrotu i zwrotów materiałów RMA/Return
-Użytkownik zarejestruje się i automatycznie otrzyma aktywny sklep
-Użytkownik może teraz zapłacić za zamówienie za pomocą środków z portfela
-Płatności online są obecnie sprzedawane przez firmę Oziway. Traktujemy Twoje bezpieczeństwo bardzo poważnie
  Ładowanie...