Wiadomości

Another short week with just a few translation enhancements Kolejny krótki tydzień z kilkoma ulepszeniami tłumaczeniowymi

12.05.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Another short week with just a few translation enhancements

- Product list AND product grid automatically translated product names (previously only product cards were translated)
- Automated scripts check our systems every few minutes for potential timeouts to alert the team 24/7
Kolejny krótki tydzień z kilkoma ulepszeniami tłumaczeniowymi

-Lista produktów i siatka produktów automatycznie przetłumaczone nazwy produktów (wcześniej tylko karty produktu zostały przetłumaczone)
-Zautomatyzowane skrypty sprawdzić nasze systemy co kilka minut dla potencjalnych limitów czasu, aby ostrzec zespół 24/7
  Ładowanie...