Wiadomości

Do you need a Product or Service? Potrzebujesz produktu lub usługi?

20.05.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Do you need a Product or Service?

Added new offer types: product demand, service demand. Now you can post WHAT YOU NEED and not what you have to offer, and we will find a Seller to make you the offer.

Just describe what you need, and we, the Oziway team, will find the Seller and Quality Check their offer for you.
Potrzebujesz produktu lub usługi?

Dodano nowe typy ofert: popyt na produkty, popyt na usługi. Teraz możesz opublikować to, czego potrzebujesz, a nie to, co masz do zaoferowania, a my znajdziemy sprzedawcę, aby zaoferować Ci ofertę.

Wystarczy opisać to, czego potrzebujesz, a my, zespół Oziway, znajdzie sprzedawcy i jakości sprawdzić ich ofertę dla Ciebie.
  Ładowanie...