Wiadomości

Mobile app enhancements and other small changes Ulepszenia aplikacji mobilnej i inne niewielkie zmiany

26.05.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Mobile app enhancements and other small changes

- Mobile app enhancement, multi user support (have a few accounts on Oziway? manage them from the one app)
- Added other products from the seller, on the Product Card
Ulepszenia aplikacji mobilnej i inne niewielkie zmiany

-Wzmocnienie aplikacji mobilnej, obsługa wielu użytkowników (mają kilka kont na Oziway? zarządzać nimi z jednej aplikacji)
-Dodano inne produkty od sprzedawcy, na karcie produktu
  Ładowanie...