Wiadomości

communicate all over the world in your language komunikować się na całym świecie w swoim języku

04.06.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Communicate all over the world in your language
You can write a message to a business partner in your language, and it will be understood all around the world


Thanks to our translation technology, your message to a Seller or Buyer, will be translated into a language that the Seller or Buyer chooses. Automatically.

Talk to the business partner in your language, and receive a reply also in your language.
Komunikuj się na całym świecie w swoim języku
Możesz napisać wiadomość do partnera biznesowego w swoim języku i będzie zrozumiała na całym świecie


Dzięki naszej technologii tłumaczeniowej Twoje przesłanie do sprzedawcy lub kupującego zostanie przetłumaczone na język wybrany przez sprzedającego lub kupującego. Automatycznie.

Porozmawiaj z partnerem biznesowym w swoim języku i otrzymaj odpowiedź również w swoim języku.
  Ładowanie...