Wiadomości

Available offers and other changes Dostępne oferty i inne zmiany

23.06.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Interesting changes to the Available offers and more
- Visual changes to Available offers module
- Product requests now available for all customers globally
- Visual changes to services posted
- Some translation changes
- Visual changes to the My Offers module
Interesujące zmiany w dostępnych ofertach i więcej
-Zmiany wizualne w module dostępne oferty
-Wnioski produktowe są teraz dostępne dla wszystkich klientów na całym świecie
-Wizualne zmiany usług zaksięgowanych
-Niektóre zmiany w tłumaczeniu
-Zmiany wizualne w module Moje oferty
  Ładowanie...