Wiadomości

Many changes to the country pages Wiele zmian na stronach krajowych

30.06.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Many changes to the country pages

- Added Ppular Offers to the main country page
- Added Join Us bar, for people to Join Oziway.com all country pages.
- Modified the header of the country page
- Fixed filtreing error on country page
- oziway.com.co, deleted VAT question upon registration
- Restored the Recently Added offers to the dashboard.
- Changed the ordering of the payment gateways - the order is always - preferred gateway for given country, then the global gateways.
Wiele zmian na stronach krajowych

-Dodano ppular oferty do głównej strony kraju
-Dodano Dołącz do nas bar, dla ludzi, aby dołączyć Oziway.com wszystkich krajów stron.
-Zmodyfikowano nagłówek strony kraju
-Naprawiono błąd filtreing na stronie kraju
-oziway.com.co, usunięto pytanie VAT po rejestracji
-Przywrócono ostatnio dodane oferty do deski rozdzielczej.
-Zmieniono kolejność bram płatniczych-zamówienie jest zawsze preferowane bramki dla danego kraju, a następnie globalnych bram.
  Ładowanie...