Wiadomości

many changes for Promoters wiele zmian dla promotorów

15.07.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Many changes important for promoters were introduced
- Added popular business opportunities on the main country page.
- Recent offers (products) added to the country page
- Recent offers (business leads, tasks, and job offers) added to the country page
- Added Top Promoters Rank on the country page
- Added ID of the product on the product page and the possibility for Promoters to add the offer to their shops.
- Fixed error if duplicate offer was added to Promoter shop
- Fixed bad Blog dates appearing on the main page.
- Improved picture compression
- Fixed problems with payment with electronic wallet.
Wprowadzono wiele zmian istotnych dla promotorów
-Dodano popularne możliwości biznesowe na głównej stronie kraju.
-Najnowsze oferty (produkty) dodane do strony kraju
-Najnowsze oferty (kontakty biznesowe, zadania i oferty pracy) dodane do strony kraju
-Dodano ranking top promoters na stronie kraju
-Dodano identyfikator produktu na stronie produktu oraz możliwość dodania oferty do sklepów przez promotorów.
-Naprawiono błąd, jeśli zduplikowana oferta została dodana do sklepu promotora
-Poprawiono złe daty blogu pojawiające się na stronie głównej.
-Ulepszona kompresja obrazu
-Naprawiono problemy z płatnościami z portfela elektronicznego.
  Ładowanie...