Wiadomości

New oziway.com list of countries available, as well as various corrections Nowa lista oziway.com dostępnych krajów, a także różne poprawki

26.01.2020 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

various corrections and improvements

- OP-2018, list of countries - added oziway.com as one of the positions
- OP-2022, Changed the text on the registration page
- OP-2027, Fixed issue with a list of products presented on the shop
- OP-2023, Changed the way automatic transdlations work
- OP-2024, Added JS and CSS compression (page speed)
- OP-2003, Changed the yoopay credit card gateway
- OP-2039, Changed pagination options no Promoter store
- OP-2000, Corrected how the PRODUCT TYPE is loaded - a lot quicker
- OP-2009, New page of countries available on Oziway.com
- OP-2019, Changed color on offer page
- OP-2008, Create Account button corrected to link to create account on country page, instead of always oziway.com
Sprint 72.

różne poprawki i ulepszenia

- PO-2018, lista krajów - dodano oziway.com jako jedno ze stanowisk
- OP-2022, Zmieniono tekst na stronie rejestracji
- OP-2027, Naprawiono błąd z listą produktów prezentowanych w sklepie
- OP-2023, Zmieniono sposób automatycznego transdlacji
- OP-2024, Dodano kompresji JS i CSS (prędkość strony)
- OP-2003, Zmieniono bramę karty kredytowej yoopay
- OP-2039, Zmieniono opcje na paganie nie sklep Promotor
- OP-2000, Poprawiono sposób ładowania typu produktu - o wiele szybciej
- PO-2009, Nowa strona krajów dostępna na Oziway.com
- OP-2019, Zmieniono kolor na stronie oferty
- OP-2008, Przycisk Utwórz konto poprawione, aby utworzyć link do tworzenia konta na stronie kraju, zamiast zawsze oziway.com
Sprint 72.
  Ładowanie...