Wiadomości

Compete with other promoters ! Rywalizuj z innymi promotorów!

28.07.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Compete with other promoters ! Added promoters rank and other changes to the main page.

- Added popular methods of earning money on the main page
- Recently added offers on the main page
- Recently added business opportunities on the main page
- Added top promoters ranking on the main page
- If searched item not found, redirect to Product or Service Request (we will find a supplier for you)
- Product importer, enable the markup to be a larger value

Rywalizuj z innymi promotorów! Dodano rangę promotorów i inne zmiany na stronie głównej.

-Dodano popularne metody zarabiania pieniędzy na stronie głównej
-Ostatnio dodane oferty na stronie głównej
-Ostatnio dodane możliwości biznesowe na stronie głównej
-Dodano ranking najlepszych promotorów na stronie głównej
-Jeśli nie znaleziono szukanego przedmiotu, Przekieruj do produktu lub zgłoszenia serwisowego (znajdziemy dla Ciebie dostawcę)
-Importer produktu, Włącz znaczników, aby być większa wartość
  Ładowanie...