Wiadomości

Currency , payout and other changes Waluta, wypłata i inne zmiany

25.08.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Currency , payout and other changes

Various small changes in the system, including currency, payout window and others

- New layout of the e-wallet application
- The payout window in the wallet has been changed
- The list of categorie soin the nmain page has been updated
- Changes to the product requests window
- Fixed the Sales Technique input window
- Fxed the Exchange rate system, to synchronize with xe.com
- The currency in the dashboard is now by default your currency (as is in your country)

Waluta, wypłata i inne zmiany

Różne drobne zmiany w systemie, w tym waluta, okno wypłaty i inne

-Nowy układ aplikacji e-Wallet
-Zmieniono okno wypłaty w portfelu
-Lista kategorii Soin nmain Strona została zaktualizowana
-Zmiany w oknie żądania produktu
-Poprawiono okno wprowadzania technika sprzedaży
-Fxed systemu kursu wymiany, do synchronizacji z xe.com
-Waluta w desce rozdzielczej jest teraz domyślnie walutą (jak w Twoim kraju)
  Ładowanie...