Wiadomości

We will now attach short videos Będziemy teraz dołączyć krótkie filmy

29.10.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
We will now attach short videos, from our YouTube channel to the blog posts (where applicable) in an effort to show more graphically, where the changes have taken place.
Będziemy teraz załączać krótkie filmy, z naszego kanału YouTube do wpisów na blogu (w stosownych przypadkach), aby pokazać bardziej graficznie, gdzie zmiany miały miejsce.
  Ładowanie...