Wiadomości

Simple errors corrected this sprint Proste błędy poprawione ten sprint

10.11.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Fixed error with reading a custom offer, without being logged in

- OP-1986, Corrected how the custom offer is displayed for a user who is not logged in
Sprint 66.

Naprawiono błąd podczas odczytywania oferty niestandardowej, bez logowania

- OP-1986, Poprawiono sposób wyświetlania niestandardowej oferty dla użytkownika, który nie jest zalogowany
Sprint 66.
  Ładowanie...