Wiadomości

Corrections, facebook anf google login changes, mobile app changes. Poprawki, zmiany logowania google facebook anf, zmiany w aplikacji mobilnej.

17.11.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

corrections, visual changes and mobile app ergonomic changes

- OP-1984, Fixed the profile picture which sometimes displayed the default icon, instead of the users chosen icon
- OP-1989, Corrected displayed prices in different currencies / using xe.com
- OP-1963, Double check if activation link is sent properly. It is :)
- OP-1990, The login via Facebook and Google buttons are now a lot more visible (higher contrast)
- OM-12, Mobile app - ability to return to the main page of the app
Sprint 67.

korekty, zmiany wizualne i ergonomiczne zmiany w aplikacji mobilnej

- OP-1984, Naprawiono zdjęcie profilowe, które czasami wyświetlało domyślną ikonę, zamiast wybranej ikony użytkowników
- OP-1989, Poprawione wyświetlane ceny w różnych walutach / przy użyciu xe.com
- OP-1963, Dokładnie sprawdź, czy łącze aktywacyjne jest wysyłane prawidłowo. Jest to :)
- OP-1990, Logowanie za pomocą Facebooka i przycisków Google są teraz o wiele bardziej widoczne (wyższy kontrast)
- OM-12, Aplikacja mobilna - możliwość powrotu do głównej strony aplikacji
Sprint 67.
  Ładowanie...