Wiadomości

New OZIWAY look, fantastic, clean and focused on Promoters Nowy wygląd OZIWAY, fantastyczny, czysty i skoncentrowany na promotorach

24.11.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

New Oziway look, focused on Promoters, our key users

- OP-1981, New oziway.com look, so much cleaner than before !
- OP-1992, Made changes to how the user registration looks, now easier to use
- OP-1743, Internal module for the administration team to monitor the orders and help the buyesr if they have a problem with Seller response
- OP-1985, My offers table displays correctly the pictures of offers now
Sprint 68.

Nowy wygląd Oziway, skoncentrowany na promotorach, naszych kluczowych użytkownikach

- OP-1981, Nowy oziway.com wygląd, o wiele czystsze niż wcześniej!
- OP-1992, Wprowadzono zmiany w wyglądzie rejestracji użytkownika, teraz łatwiejsze w użyciu
- OP-1743, Moduł wewnętrzny dla zespołu administracyjnego do monitorowania zleceń i pomocy buyesr jeśli mają problem z odpowiedzią sprzedającego
- OP-1985, Moje oferty tabeli wyświetla poprawnie zdjęcia ofert teraz
Sprint 68.
  Ładowanie...