Wiadomości

New REGISTRATION wizard and dashbaord changes for Promoters Nowy kreator rejestracji i zmiany dashbaord dla promotorów

01.12.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

users now register and easily setup their new website

- OP-1995, Corrected the Promoter webshop address (URL) as it is displayed in the dashboard
- OP-1988, Corrected how the offers are displayed when displaying only MY OFFERS
- OP-1987, ewallet now shows the correct balance (which takes into account the pending transaction)
- OP-1998, You can initiate the Registration Wizard any time now from the Promoter Menu, to setup your website in an easier way than running the Edit Website manually
Sprint 69.

użytkownicy rejestrują się i łatwo konfigurują nową stronę internetową

- OP-1995, Poprawiono adres sklepu internetowego Organizatora (URL), który jest wyświetlany na pulpicie nawigacyjnym
- OP-1988, Poprawiono sposób wyświetlania ofert podczas wyświetlania tylko MOICH OFERT
- OP-1987, ewallet pokazuje teraz prawidłowe saldo (które uwzględnia oczekującą transakcję)
- OP-1998, Możesz zainicjować Kreatora rejestracji w dowolnym momencie z Menu Promotora, aby skonfigurować swoją stronę w łatwiejszy sposób niż ręczne uruchamianie Witryny Edit
Sprint 69.
  Ładowanie...