Wiadomości

new look of Oziway and oziway country pages nowy wygląd oziway i oziway stron kraju

19.01.2020 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

continued implementation of the new look of Oziway.com and Oziway country pages


After a New Years break, we are starting intensive work.
- OP-1997, Totally new look of oziway.com and oziway.* / main focus is on the Promoters
- OP-2004, We are no longer loading Google and Facebook libraries on Oziway.cn (the Chinese pages of our site)
- OP-2006, Increased the size of text fields ewhen parsing offers imported from elsewhere
- OP-1999, Changes to the order module - now quicker and more ergonomic
Sprint 71.

dalsze wdrażanie nowego wyglądu stron Oziway.com i krajów Oziway


Po przerwie noworocznej rozpoczynamy intensywną pracę.
- OP-1997, Zupełnie nowy wygląd oziway.com i oziway.* / główny nacisk kładzie się na Promotorów
- OP-2004, Nie ładujemy już bibliotek Google i Facebooka na Oziway.cn (chińskie strony naszej strony)
- OP-2006, Zwiększona wielkość pól tekstowych ewhen parsing oferty importowane z innych miejsc
- OP-1999, Zmiany w module zamówienia - teraz szybsze i bardziej ergonomiczne
Sprint 71.
  Ładowanie...