Wiadomości

Changes including Spanish translations Zmiany w tym hiszpański tłumaczenia

07.04.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Some great new functions have been added including automatically translated product pages.

- Spanish version of the page is started (for Colombia and Latin America).
- Product descriptions and titles automatically translated into many languages (using Microsoft services).
- Ability for user to contact the site Administrator from within the Product Card
Dodano kilka wspaniałych nowych funkcji, w tym automatycznie przetłumaczone strony produktowe.

-Hiszpańska wersja strony jest uruchomiona (dla Kolumbii i Ameryki Łacińskiej).
-Opisy i tytuły produktów są automatycznie tłumaczone na wiele języków (za pomocą usług firmy Microsoft).
-Możliwość skontaktowania się użytkownika z administratorem witryny z poziomu karty produktu
  Ładowanie...