Wiadomości

A very short week, so not many enhancements Bardzo krótki tydzień, więc nie wiele ulepszeń

28.04.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
A very short week, so not many enhancements

- TFM added Shipment information
- Some translation changes
- Add new product s/ Import from URL, minor changes
Bardzo krótki tydzień, więc nie wiele ulepszeń

-TFM dodał informacje o przesyłce
-Niektóre zmiany w tłumaczeniu
-Dodaj nowy produkt s/import z adresu URL, drobne zmiany
  Ładowanie...