Wiadomości

Our apologies for not posting for a while Przepraszamy za to, że nie zamieszczamy na chwilę

02.03.2020 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
A lot of work, end of year and hectic start of the year 2020, and the result is a lack of posts for a few sprints. We will catch up now, for the lest several months of sprints.Work has continued all this time, however we have not posted information about what has been done.The missing documentation of previous sprints will be posted, within the next 2 or 3 days.Sorry ... Dużo pracy, koniec roku i gorączkowy początek roku 2020, a efektem jest brak stanowisk na kilka sprintów. Dogonimy teraz, na kilka miesięcy sprintów.Prace trwały przez cały ten czas, jednak nie opublikowaliśmy informacji o tym, co zostało zrobione.Brak dokumentacji poprzednich sprintów zostanie opublikowany w ciągu najbliższych 2 lub 3 dni.Przepraszam...
  Ładowanie...